بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
19 مرداد 1399 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
هیات میثاق با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
[1395/07/27]
برنامه جلسات هفتگی بعد از ایام محرم
برنامه جلسات هفتگی بعد از ایام محرم
نشریات