بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
21 تير 1399 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
[1395/07/08]
بیانیه تحلیلی-تبیینیِ مطالباتِ فرهنگی از دولت آینده
بیانیه تحلیلی-تبیینیِ مطالباتِ فرهنگی از دولت آینده
در این مجال سعی بر آن داشته‌ایم تا با کنکاشی هر چند اجمالی به ذکر برخی اولویت‌های کشور در این زمینه پرداخته و ضمن آن، این انتظار را از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری مطالبه کنیم تا برنامه‌های خود را در این موارد تشریح کنند
نشریات