تاریخ : 10/مهر/1395 - 11:12
کد خبر : 159
سرویس خبری : واحد نشر
 

چرخ و فلک برجام

قبل از توافق، بعد از توافق

چرخ و فلک برجام

گلیپ تصویری «چرخ و فلک برجام» که توسط روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام آماده شده است به بررسی تغییرات نظرات حامیان برجام در مورد اعتماد به امریکا می‌پردازد.

گلیپ تصویری «چرخ و فلک برجام» که توسط روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام آماده شده است به بررسی تغییرات نظرات حامیان برجام در مورد اعتماد به امریکا می‌پردازد.


کد خبرنگار : 38