تاریخ : 10/مهر/1395 - 11:51
کد خبر : 160
سرویس خبری : واحد نشر
 

دوره خبرنگار کوله پشتی

دوره خبرنگار کوله پشتی

هشتمین دوره آموزشی قلم با عنوان خبرنگار کوله پشتی در مشهد مقدس برگزار شد


کد خبرنگار : 38