تاریخ : 11/مهر/1395 - 11:11
کد خبر : 163
سرویس خبری : واحد نشر
 

این ماجرا فراموش شدنی نیست!

این ماجرا فراموش شدنی نیست!

تدبیر دولت برای رهایی از معرکه پیگیری حقوق های نجومی مدیران دولتی


کد خبرنگار : 38