تاریخ : 11/مهر/1395 - 11:51
کد خبر : 165
سرویس خبری : واحد جهاد علمی
 

گزارش تصویری نوزدهمین دوره آموزشی تربیتی «والعصر»

گزارش تصویری نوزدهمین دوره آموزشی تربیتی «والعصر»

برگزاری نوزدهمین دوره والعصر به همت واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)


کد خبرنگار : 38