تاریخ : 01/دي/1395 - 15:17
کد خبر : 197
سرویس خبری : واحد نشر
 

برجام، داستان یک حکمیت دیگر!

برجام، داستان یک حکمیت دیگر!

یکی دو سال پیش بود که آقای رئیس جمهور پس از فتح الفتوح برجام، مسئولیت آن را بر گردن خود می‌دانستند و خود را فاتح این میدان می‌خواندند: « مسئول مذاکرات هسته ای دولت و رئیس جمهور است، چه آنچه که تا امروز انجام شده و چه آنکه بعدا انجام بگیرد». (حسن روحانی 09/06/93)

قبل از نقض برجام از این دست جملات از اعضای دولت – از آقایان ظریف و صالحی گرفته تا شخص رئیس جمهور- بسیار می‌شنیدیم اما بعد از تمدید تحریم‌ها و بعد از آن که دولت تدبیر و امید به دولت بی تدبیری و نا امیدی تبدیل شد برای شانه خالی کردن از زیر مطالبه‌ی مردمی ‌از رهبری مایه می‌گذارند و با جملاتی همچون « رهبری در جریان ریز جزئیات برجام بوده» و ... می‌خواهند مسئولیت اقدام متقابل در برابر نقض برجام را از سر خود واکنند و بهانه‌ای برای عملکرد منفعلانه خود در مقابل شیطان بزرگ دست و پا کنند.

در تاریخ حکومت شیعه این رفتار چندان غریب نیست. آنجا که جماعتی علی (علیه السلام) را مجبور به توقف جنگ و پذیرش حکمیت کردند، خودشان حَکم انتخاب کردند و مذاکره کردند، و آنگاه که خودشان را فریب خورده دیدند علی (علیه السلام) را تکفیر کردند و گفتند:« تو نباید حکمیت را می‌پذیرفتی». اما مگر همین جماعت نبودند که شمشیر کشیدند بر علی (علیه السلام) و گفتند یا حکمیت را بپذیر، یا کشته می‌شوی؟!

آری! همانطور که آنها فریب قرآن‌های به نیزه رفته را خوردند اینجا هم هستند کسانی که فریب شعارهای بزک شده شیطان بزرگ را بخورند و مذاکره کنند و آخر سر، مسئولیت افتضاح به بار آمده را بر عهده نگیرند و یا اینکه با انجام اقدامات عوام فریبانه در صدد انجام ندادن وظیفه اصلی خود برای مقابله با نقض برجام باشند.


کد خبرنگار : 54