تاریخ : 01/آذر/1396 - 20:45
کد خبر : 281
سرویس خبری : روابط عمومی
 

دیداری صمیمی با دانشجویان سوری مقیم تهران

دیداری صمیمی با دانشجویان سوری مقیم تهران

دیدار صمیمی و اهدای گل و هدیه از طرف دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق(ع) به دانشجویان سوری مقیم تهران

 

 

 

دیدار صمیمی و اهدای گل و هدیه از طرف دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق(ع) به دانشجویان سوری مقیم تهران
در پی آزادسازی آخرین سنگر داعش توسط نیروهای مقاومت
 
مقاومت رمز پیروزی

کد خبرنگار : 62