بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
17 فروردين 1399 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
بررسی کارکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی
[1543697196]
اقتصاد مقاومتی، نگرشی نو در حوزه انرژی
اقتصاد مقاومتی، نگرشی نو در حوزه انرژی
درمیان نسخه هایی که امروزه برای اقتصاد ایران درحوزه های مختلف تجویز میشود، به نظر میرسد الگوی اقتصاد مقاومتی دارای کارکرد بهتری نسبت به الگوهایی است که امتحان خود را پس ازانقلاب پس داده اند ومسئول اصلی شرایط فعلی در اقتصاد کشور هستند؛ حال وقت آن شده که انقلاب به حوزهی اقتصادو انرژی نیز وارد شود و وضع اقتصادی کشور را به گونه ای سامان دهد که دربرابر آسیب های خارجی مانند تحریم ها، کمترین آسیب را ببیند. درنوشتار حاضر نیز سعی شده است تا مبانی اقتصاد مقاومتی درحوزه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
نشریات