بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
24 آذر 1397 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
[1475381484]
این ماجرا فراموش شدنی نیست!
این ماجرا فراموش شدنی نیست!
تدبیر دولت برای رهایی از معرکه پیگیری حقوق های نجومی مدیران دولتی
نشریات