بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
02 بهمن 1396 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
[1475136128]
نماهنگ صوتی «امید آخر»
نماهنگ صوتی «امید آخر»
نشریات