بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
31 مرداد 1398 -
  • اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید / پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجو و طلبه
[1493235000]
نسبت بسیج با انتخابات
نسبت بسیج با انتخابات
مسائل سیاسی را با مسائل جناحی نباید اشتباه گرفت. دخالت در سیاست، لزوماً به معنای عضویت در یک حزب و گروه سیاسی خاص نیست؛ بلکه یک تکلیف همگانی است؛ همه اقشار مختلف مردم باید در سیاست و مسائل سیاسی، در مسائل مربوط به انتخابات و در مسائل مربوط به نظام جمهوری اسلامی دخالت کنند.
[1493062200]
شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» می‌پردازیم.
نشریات